ZÁPIS O UTKÁNÍ

Na každé utkání v turnaji je potřeba mít vyplněný zápis o utkání. V ideálním případě si zápis stáhněte před turnajem, vyplňte si jména a vytiskněte.

Zápisy budou samozřejmě k dispozici i v kanceláři turnaje a na hřištích. Nicméně budete muset ručně vyplnit na každý zápas zvlášť.