PARKOVÁNÍ V PRŮBĚHU TURNAJE


Prosíme věnujte pozornost pravidlům parkování obzvláště v areálu turnaje. Neodstavujte svoje vozidla na místech, která k tomu nejsou určena. Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům turnaje a důsledně dodržujte průjezdnost přístupové cesty do areálu. Pokud by byl nutný příjezd například záchranky, určitě byste nechtěli blokovat cestu. Stejně tak byste nám komplikovali zásobování areálu. Doporučené plochy k parkování naleznete níže na mapě. Děkujeme za dodržování pokynů!