Děkujeme všem účastníkům turnaje!

21. ročník turnaje je minulostí, děkujeme všem družstvům za Vaší účast a přispění ke skvělému průběhu. Užijte si prázdniny a zase za rok na viděnou!

Termín turnaje 2024 je již stanoven na 14. - 16. června 2024.

Registrace bude otevřena počátkem roku 2024, budeme vás včas informovat...:-)

Partneři a sponzoři turnaje