Přihláška do turnaje a úhrada startovného:

Registrace do turnaje bude spuštěna 9. 12. 2019 v 10:00 hodin zde na internetových stránkách prostřednictvím registračního formuláře.

Do 31. ledna 2020 je možné přihlásit pouze jedno družstvo z oddílu. Od února 2020 je možné přihlásit i druhé družstvo z jednoho oddílu, pokud nebude kapacita turnaje naplněna.

Podmínkou účasti v turnaji je vyplnění registračního formuláře zde na stránkách a uhrazení vkladu do turnaje 2.500,- Kč na bankovní účet pořadatele č.ú.: 2000216169/2010 vedeného u Fio Banky, a.s., jako variabilní symbol uveďte č. družstva vedeného v tabulce přihlášených družstev (příklad : Liberec Handball = 2001) a do zprávy pro příjemce uveďte název Vašeho klubu.
Maximální účast družstev v turnaji je omezena počtem 28.
Vklad do turnaje je nutné uhradit do 1. května 2020.