Přihláška do turnaje a úhrada startovného:

Podmínkou účasti v turnaji je vyplnění registračního formuláře zde na stránkách a uhrazení vkladu do turnaje 1.700,- Kč na bankovní účet pořadatele č.ú.: 2000216169/2010 vedeného u Fio Banky, a.s., jako variabilní symbol uveďte č. družstva vedeného v tabulce přihlášených družstev (příklad : Liberec Handball = 1901) a do zprávy pro příjemce uveďte název Vašeho klubu.
Maximální účast družstev v turnaji je omezena počtem 28.
Vklad do turnaje je nutné uhradit do 1. června 2019.