Časový plán turnaje

Čtvrtek 16. června 2022 
16:00 – večer     Příjezd družstev a ubytování na SOŠ Jablonecká 
18:00 - ???           Posezení v areálu turnaje 
 
Pátek 17. června 2022 – 1. hrací den turnaje 
8:30                      Odjezd autobusu z areálu SOŠ Jablonecká na ZŠ Dobiášova
8:30 – 14:00        Akreditace družstev v kanceláři turnaje
9:30 – 15:00        Utkání základních skupin A a B
12:15 - 18:00        Utkání základních skupin C a D
13:30 - 15:00       Oběd v jídelně na ZŠ Dobiášova (výjimečně později!!!)
od 15:00               Ubytování na ZŠ Dobiášova (třídy a tělocvičny)
20:00 - ???           Společenský večer pro dospělý doprovod s rautem 
 
Sobota 18. června 2022 – 2. hrací den turnaje 
8:30                      Odjezd autobusu z areálu SOŠ Jablonecká na ZŠ Dobiášova
9:30 – 18:30         Utkání základní a nadstavbové části 
Během dne           Nafukovací atrakce
19:30 - ???            Společný večer pro děti i dospělé – opékání buřtů, posezení
20:00                     Vystoupení Bike Trial show
21:15                     Vystoupení Fireshow JBC
21:45                     Odvoz družstev ubytovaných na SOŠ Jablonecká autobusem 
 
Neděle 19. června 2022 – 3. hrací den turnaje 
9:30 – 13:00         Utkání o umístění dle rozpisu. 
10:00 – 12:00        Turnaj 4+1 na hřišti č. 2 
13:00 – 13:20        Slavnostní ceremoniál, vyhlášení výsledků turnaje 
 
Prosíme družstva, aby odjezd naplánovala až po skončení vyhlášení výsledků turnaje. Děkujeme.